Doelstelling

Dit onderzoek biedt steden en gemeenten een tool aan om de impact van Corona op de eigen lokale economie te meten: vandaag en in de toekomst.

 

Het onderzoek bevraagt de lokale ondernemers, handelaars, horeca, vrije beroepers en dienstverleners.

Het draagt bij aan het actief betrekken van de lokale ondernemers bij het beleid, om bij het vervolg van Corona samen nog sterker te kunnen ageren.

Het heeft tenslotte ook als bijkomend voordeel dat een hart onder de riem van de ondernemers gestoken wordt: wij geven om u(w mening)!

Methode

 • Via een online bevraging worden de lokale middenstanders en ondernemers bevraagd

 • Het onderzoek bestaat uit 2 aparte metingen ("waves"), zodat de evolutie van de Corona impact accuraat opgevolgd kan worden

 • De vragenlijst wordt volledig gepersonaliseerd voor uw stad of gemeente. U heeft ook de mogelijkheid om eigen vragen toe te voegen.

 • Om een sterke respons te bekomen, wordt aangeraden dat de gemeente of stad eerst zelf communiceert naar de lokale ondernemers. Bovendien kan gevraagd worden aan de lokale ondernemersverenigingen, zoals UNIZO, om hetzelfde te doen naar hun leden.

 • Ondernemers die deelnemen aan de bevraging van Wave 1 worden eveneens gevraagd om deel te nemen aan Wave 2.

Timing

 • Het is nu een uitgelezen moment voor een onderzoek naar de impact van Corona op de lokale middenstand en ondernemers:
  > De eerste crisisperiode is achter de rug, de normale activiteiten keren stilaan terug waar mogelijk, en de balans wordt opgemaakt.
  > Tegelijkertijd is de kans zeer reëel dat Corona nog gedurende een relevante periode realiteit zal zijn

 • Uw deelname aan het onderzoek bevestigen kan  via deze link

 • De bevraging van Wave 1 kan starten van zodra we klaar zijn met de personaliseren van de vragenlijst. Daarmee starten we onmiddellijk na intekening.

 • Het rapport van Wave 1 mag u ten laatste 2/11 verwachten

 • Wave 2 wordt in februari/maart georganiseerd (concrete data worden later in overleg met VVSG en UNIZO vastgelegd o.b.v. evolutie Corona)

Inhoud

 • Profiel van de onderneming (sector, grootte, ligging, personeel, ...)

 • Impact Corona tot vandaag (omzet, personeel, operaties, psychologische impact, …)

 • Wat als Corona...? > Verwachte impact van Corona in de toekomst (voortbestaan bedrijf, personeel, (digitaal) aanbod, ...)

 • Feedback en suggesties over steunmaatregelen, samenwerking en communicatie vanuit stad/gemeente

Een gedetailleerd overzicht van de thema's en onderwerpen vindt u in onderstaand document. 

Elke gemeente of stad krijgt een eigen enquête die volledig gepersonaliseerd is. 

U kan, indien gewenst, door ons ook eigen extra vragen laten toevoegen aan uw bevraging.

Resultaten

 • Per wave krijgt u een persoonlijk en individueel rapport met praktisch inzetbare resultaten

 • Het rapport laat u eveneens toe om de resultaten van uw gemeente/stad anoniem te vergelijken met gelijkaardige gemeenten, en met de Vlaamse resultaten 

 • Het rapport van Wave 2 laat u eveneens de evolutie van de resultaten zien ten opzichte van de meting in Wave 1.

 • De gemeentelijke resultaten en rapporten worden enkel aan uw eigen gemeente bezorgd en blijven verder anoniem.

Bijdrage

De bijdrage in de kosten van het onderzoek hangt af van het inwonersaantal van uw gemeente of stad.

Deze bijdrage omvat alle verbonden kosten (programmatie gepersonaliseerde vragenlijsten en individuele vragen, ondersteuning in communicatie, opmaak individuele rapporten, …)

In deze bijdrage zijn de 2 onderzoeken (waves) automatisch inbegrepen.

                                                               Prijzen exclusief 21% BTW

De kostprijs kan indien gewenst gespreid worden over het jaar 2020 (50%) en 2021 (50%)