Over welke thema's zal het onderzoek gaan? 

U vindt de onderzoeksthema's terug in dit document:

Wie mag de bevraging invullen?

Alle ondernemers, handelaars, horeca-ondernemers, vrije beroepers en dienstverleners in uw stad of gemeente. 

De vragenlijst wordt dynamisch opgesteld zodat elk profiel van respondenten de relevante vragen krijgt.

Consumenten zijn niet het doelpubliek van deze bevraging, als zij toch zouden deelnemen worden zij vroeg in het onderzoek afgeleid naar een dankpagina.

Hoe verloopt het contacteren van de ondernemers?

Om een sterke respons te bekomen, wordt aangeraden dat de gemeente of stad eerst zelf communiceert naar de lokale ondernemers via de eigen contacten en communicatiekanalen. Hiervoor worden de nodige materialen en adviezen ter ondersteuning voorzien door het project team.

Via de lokale ondernemingsverenigingen, zoals UNIZO, kan indien gewenst het onderzoek ook bekend gemaakt worden. 

Sneeuwbaleffect: Het onderzoek voorziet ook in een "referral" systeem, waarbij ondernemers na het invullen van de bevraging het onderzoek makkelijk kunnen delen met collega-ondernemers. Er wordt via een speciale landingspagina gewerkt, zodat ook ondernemers uit andere steden en gemeenten die via deze weg bereikt worden, op de juiste bevraging terecht komen.

De combinatie van deze communicatiekanalen heeft in meerdere onderzoeken in het verleden haar succes reeds bewezen.

Is er een limiet op het aantal ondernemers dat kan deelnemen aan de bevraging?

Nee, er is geen limiet 

Hoe verloopt het personaliseren van de vragenlijst?

Na het bevestigen van uw deelname aan het onderzoek, ontvangt u een link naar een formulier om een aantal gegevens over uw stad/gemeente door te geven aan het onderzoeksteam.
Op basis hiervan personaliseren en programmeren zij uw persoonlijke enquête.

Hoe kan ik mijn persoonlijke vragen laten toevoegen?

Via hetzelfde online formulier voor het personaliseren van de vragenlijst, heeft u ook de mogelijkheid om eigen vragen door te geven aan het onderzoeksteam.

Het onderzoeksteam programmeert uw persoonlijke vragen vervolgens in de enquête.

Anonimiteit

De resultaten per stad / gemeente worden neergeschreven in een persoonlijk individueel rapport. Dit rapport wordt enkel gedeeld met de betreffende gemeente of stad, en wordt dus aan niemand anders doorgegeven.
Het staat de gemeente / stad uiteraard vrij om zelf naar buiten te treden met de resultaten indien gewenst.

Ook voor de ondernemers die deelnemen aan de bevraging wordt de anonimiteit gegarandeerd: hun antwoorden worden anoniem verwerkt.

Veiligheid

Doordat het onderzoek online verloopt, is het uiteraard volledig in lijn met de maatregelen rond social distancing.
Online veiligheid is zeker even belangrijk: de bevragingen worden gehost op beveiligde servers, met permanent lopende back-up servers die automatisch ingezet worden in het (onwaarschijnlijke) geval van serverproblemen. 
Tevens worden alle data dagelijks automatisch gebackupt.